Postadres: Jupiter 26, 2685 LR  Poeldijk • Tel. (0174) - 24 49 50 • info@cbmp.nlLoginActiviteiten

Woensdagavond 27 november - Bijeenkomst bij Cees Advocaten

Op woensdagavond 27 november 2019 zijn wij te gast bij Cees Advocaten aan de Tiendweg 14 in Naaldwijk.

Op deze avond zullen in ieder geval twee actuele en voor ondernemers relevante onderwerpen (stikstof en faillissement) aan bod komen.

stikstof

Over stikstof is veel te doen. Na de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof(PAS) liggen ruim 18.000 projecten stil en wordt naarstig gezocht naar oplossingen.

Hoe kunnen projecten worden vlot getrokken en wat is de aanpak voor nieuwe projecten? Michel Plug zal de meest recente stand van zaken bespreken.

faillissement

Bij Cees Advocaten werken ca. 30 advocaten. 10 daarvan fungeren ook als curator bij de Rechtbank Den Haag.

Frank Hordijk zal de leden bijpraten over de gang van zaken naar een faillissement toe en de werkzaamheden van de curator.

Daarnaast zal hij ingaan op de mogelijkheden die de leden als ondernemer hebben richting een niet betalende klant om alsnog de openstaande factuur betaald te krijgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15uur     Inloop.

19.30uur   Aanvang en mededelingenvoorzitter.

19.45uur - 20.30 uur  Stikstofproblematiek door Michel Plug.

20.30uur - 20.45 uur  Pauze.

20.45uur - 21.30 uur  Hoe in te spelen opeen faillissement? door Frank Hordijk.

21.30uur - 22.30 uur  Borrel en napraten.


Omhoog
ˆ Menu ˆ