Postadres: Jupiter 26, 2685 LR  Poeldijk • Tel. (0174) - 24 49 50 • info@cbmp.nlLoginActiviteiten

Woensdagavond 27 november - Bijeenkomst bij Cees Advocaten

Op woensdagavond 27 november 2019 zijn wij te gast bij Cees Advocaten aan de Tiendweg 14 in Naaldwijk.

Op deze avond zullen in ieder geval twee actuele en voor ondernemers relevante onderwerpen (stikstof en faillissement) aan bod komen.

stikstof

Over stikstof is veel te doen. Na de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof(PAS) liggen ruim 18.000 projecten stil en wordt naarstig gezocht naar oplossingen.

Hoe kunnen projecten worden vlot getrokken en wat is de aanpak voor nieuwe projecten? Michel Plug zal de meest recente stand van zaken bespreken.

faillissement

Bij Cees Advocaten werken ca. 30 advocaten. 10 daarvan fungeren ook als curator bij de Rechtbank Den Haag.

Frank Hordijk zal de leden bijpraten over de gang van zaken naar een faillissement toe en de werkzaamheden van de curator.

Daarnaast zal hij ingaan op de mogelijkheden die de leden als ondernemer hebben richting een niet betalende klant om alsnog de openstaande factuur betaald te krijgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15uur     Inloop.

19.30uur   Aanvang en mededelingenvoorzitter.

19.45uur - 20.30 uur  Stikstofproblematiek door Michel Plug.

20.30uur - 20.45 uur  Pauze.

20.45uur - 21.30 uur  Hoe in te spelen opeen faillissement? door Frank Hordijk.

21.30uur - 22.30 uur  Borrel en napraten.


Dinsdagavond 13 november - Inloopavond glasvezelnet voor bedrijven

Bij de ontwikkelingvan nieuwe software en automatiseringstechnieken (bijvoorbeeld het werken in deCloud) blijkt een glasvezelnet een niet te missen schakel.

Om jullie, leden vanhet CBMP, en de leden van het VOG (Vereniging Ondernemers 's-Gravenzande) demogelijkheden van het glaszevelnet nader toe te lichten heeft de BICT groep eenspeciale informatieavond samengesteld. Zij zullen op deze avond ook de mogelijkeabonnementen kunnen toelichten.

Deze bijeenkomstvindt volgende week woensdagavond (13-11-2019) plaats in:

  • De Druiventuin aan de Vlotlaan 535 te Monster

Het programma startvanaf 18:30 en zal naar verwachting rond 20:30 afgelopen zijn.

Wij raden jullie vanharte aan om de avond bij te wonen en zodoende volledig op de hoogte te wordengebracht van de actuele mogelijkheden van een glasvezelnet maar ook om uwvragen hierover op een duidelijke manier beantwoord te krijgen.

Graag vernemen wijof jullie de avond zullen bijwonen. Dit kunnen jullie aangeven via deonderstaande link.

http://www.bictgroep.nl/aanmelden-bict-glasvezel/

Wij hopen veel vanjullie op deze interessante avond te mogen begroeten.

Vriendelijkgroetend,

Bestuur CBMP (Piet,Nico, Marco, Paul en Bert)


zaterdag 29 juni - 30 jarig jubileum CBMP

CBMP 30 jaar

CBMP bestaat in 2019 al weer 30 jaar en wij zijn dan ook als “vernieuwd” bestuur in voorbereiding om hier een uniek feest van te maken.

Voor een goede kans op mooi weer hebben we gekozen voor 29 juni a.s.

Ons programma is als volgt:

16:30  uur  Begin instappen in de bus schuin tegenover de Druiventuin bij "Evanthia" aan de Vlotlaan 560 te Monster.

16:45 uur  Vertrek bus naar DeltaHotel Vlaardingen.

17:30  uur  Aankomst aan de Maasboulevard 15 teVlaardingen.

17:30 uur  Ontvangst op de boot, dezeligt aan het waternetsteiger aan de Westhavenkade, nabij het Delta Hotel.

18:15 uur  Vertrek voor Maascruise enwelkomstwoord door de voorzitter.

18:45  uur  Aanvang Walking Diner + buffet.

20:45  uur  Uitserveren dessert.

21:00 uur  Aanvang feestavond meteducatief moment.

22:45  uur  Einde feestavond afmeren inVlaardingen.

23:00 uur  Instappen bus naar deDruiventuin te Monster.

23:30  uur  Aankomst in Monster.


Maandag 25 maart - Algemene ledenvergadering

Op maandag 25 maart heeft onze algemene ledenvergadering plaats gevonden bij Efficiënt at Work.
Hierbij zijn de zittende voorzitter, penningmeester en secretaris afgetreden en de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd t.w.

Afgetreden zijn op 25-03-2019:
Steffie Michels, voorzitter vanaf 01-04-2009
Ardie Westdijk, secretaris vanaf 08-03-2005
Arno van Alphen, penningmeester vanaf 01-04-2009
----
Nieuw aangetreden bestuursleden vanaf 25-03-2019:
Piet Zwinkels, voorzitter
Paul Bols, penningmeester
Marco van Veen, bestuurslid
----
Het secretariaat is op bovengenoemde datum overgenomen door Bert Wensveen (reeds zittend bestuurslid).


31 januari 2019 - Schietwedstrijd bij S.V. Generaal Snijders in ‘s-Gravenzande

Op donderdag 31 januari 2019 organiseerden Club voor Bedrijven Monster-Poeldijk (CBMP) en Vereniging Ondernemend 's-Gravenzande (VOG) een schietwedstrijd bij S.V. Generaal Snijders in ‘s-Gravenzande. Het was een mooie gelegenheid om in één avond sportieve voornemens voor 2019 te verwezenlijken én in contact te komen met ondernemers van VOG.

« Ouder   
Omhoog
ˆ Menu ˆ